Avancerad

Så använder du The Kelly Criterion System för betting

The Kelly Criterion är ett insatssystem som på svenska heter Kellys kriterium. Enligt Kellys kriterium finns det alltid en optimal insats av din spelkassa att lägga beroende på sannolikheten kontra oddset. Genom Kellys kriterium kan du räkna ut den exakta insatsen på ett spel beroende på hur stort värdet i spelet är.

Kelly Criterion

The Kelly Criterion

The Kelly Criterion är ett insatssystem som på svenska heter Kellys kriterium. Döpt efter vetenskapsmannen John Larry Kelly. Enligt Kellys kriterium finns det alltid en optimal insats av din spelkassa att lägga beroende på sannolikheten kontra oddset. Genom Kellys kriterium kan du räkna ut den exakta insatsen på ett spel beroende på hur stort värdet i spelet är. Det hjälper dig att maximera dina vinstchanser samt minimera dina förlustrisker. Samtidigt är det lättare sagt än gjort. Denna guide ger dig förutsättningarna för the Kelly Criterion samt förklarar systemets för- och nackdelar.

Vad är The Kelly Criterion?

Kellys kriterium är en matematisk formel som hjälper dig att bestämma insatsen för dina investeringar. Formeln används dels inom aktiehandeln men också för casino samt sportsbetting. Det finns många framgångsrika investerare som sägs använt sig av Kellys system för större lönsamhet, bland annat Warren Buffet.

Många har uppfattningen av att the Kelly criterion är det mest framgångsrika systemet som idag finns på spelmarknaden. Men det gäller ofta endast i teorin, det finns omständigheter som gör att systemet inte alls blir lika framgångsrikt i praktiken.

Formeln är endast användbar om du är säker på att du har ett värde i din investering eller i ditt spel. Finns det inget värde i ditt spel avråder formeln dig att spela. Det finns två betydelsefulla anledningar till att använda formeln;

  • Maximera dina vinster beroende på din fördel
  • Minska dina chanser att gå bankrutt

Så använder du Kellys Criterion?

Formeln för Kellys kriterium är väldigt enkel i grunden, det handlar om att din insats ska vara lika stor som sannolikheten för vinst minus sannolikhet för förlust. Det vill säga har du 55 % chans för vinst och 45 % för förlust bör du satsa 10 % av din spelkassa (55 – 45 = 10). Som tidigare nämnt avråder formeln dig från att spela om ditt spelvärde är noll eller minus. Systemet minskar dina chanser att bli bankrutt eftersom det utgår från att du alltid spelar en viss procent av din bankrulle. 

The Kelly Criterion - Formel och exempel


(bp-q) / b

b = odds -1

p = sannolikhet för vinst

q = sannolikhet för förlust

(sannolikhet för vinst x odds – 1) / (odds – 1) = Insats

Exempel:

Du har tänkt spela på att Arsenal vinner hemma mot Tottenham. Enligt din värdering har Arsenal 50 % chans att vinna matchen. Det innebär att det även är 50 % chans att matchen slutar oavgjort eller Tottenham vinst, vilket skulle leda till en förlustaffär. Spelbolagen erbjuder oddset 2.10 på Arsenal seger. Lägger vi in det i formeln ser det ut såhär.

(0.50 x 2.10 – 1) / (2.10 – 1) = 0.045

Det innebär att enligt Kellys kriterium bör du lägga 4.5% av din spelkassa på det här spelet eftersom det är fördelen du har gentemot spelbolaget som erbjuder detta odds.

Tre nackdelar med The Kelly Criterion

  1. Kräver att du kan bedöma exakta procent i sannolikhet
  2. Problem uppstår om du spelar på flera matcher samtidigt
  3. Kan innebära stora förluster

1. Tyvärr kan inte systemet hjälpa dig att hitta spelvärde på matcher. Att hitta värden på oddsmarknaden är svårt. Ännu svårare är det att kunna bedöma exakta sannolikheter i procentform för olika utfall i en match. För att kunna bedöma om ett utfall i en match har 52 % sannolikhet eller 54 % sannolikhet krävs stora kunskaper och det är ett krav för att följa Kellys Kriterium.

2. Den andra nackdelen med Kellys kriterium är problematiken med att spela på flera matcher samtidigt. Utgår man från samma spelkassa på alla spel kan det sluta med att man spelar för väldigt stora summor. Ett tydligt exempel på detta vore om du hittade fyra olika matcher som spelas samtidigt, och som har värde i sig.

Match ett har du ett värde på 35 %

Match två har du ett värde på 25 %

Match tre har du ett värde på 18 %

Match fyra har du ett värde på 27 %

Skulle du placera dina spel på dessa fyra matcher utifrån Kellys kriterium innebär det att du måste placera 105 % av din spelkassa. En omöjlighet.

3. Ännu ett problem med Kellys kriterium är att det kan skapa rejäla förändringar för din spelkassa. Förvisso kan din spelkassa växa i hög fart, men i samma takt kan din kassa rasa. Hittar du ett spelvärde på 50 % innebär det att du ska investera med 50 % av din spelkassa. En förlust vid den en sådan investering innebär att din spelkassa har halverats på ett enda spel. Även om insatsen är matematiskt bevisad så är det få personer som är villiga att riskera halva sin spelkassa på ett spel.

Fraktionella Kellymetoden

På grund av systemets nackdelar och risker har det skapats många olika varianter av systemet. Den mest välkända varianten av systemet kallas för fraktionerad Kelly. Varianten innebär att du minskar insatsen i procent jämfört med grundsystemet. Det kan handla om att du minskar procentandelen till hälften eller ännu mer, det viktiga är att din procentuella minskning är konstant och samma minskning ska gälla alla dina spel. Fraktionella Kelly metoden är en betydligt mindre riskfylld metod jämfört med standarden för the Kelly Criterion.

Exempel på en fraktionerad Kelly

Du har ett hittat ett värde på 10 % kontra oddset på en match. Enligt Kellys kriterium bör du då satsa 10 % av din spelkassa. Men istället använder du systemet för halv Kelly som innebär att du halverar insatsen i procent och spelar istället för 5 % av din spelkassa.

Detta innebär att dina vinster kommer bli mindre men också att risken för att spela bort större summor på enstaka spel minskas. Möjligheten till långsiktig vinst ökar även om det troligen inte kommer gå lika snabbt. Om du vet att du har en långsiktig edge mot marknaden är det ingen ide att sträva efter stora och snabba vinster. Betting är ingen sprint, utan ett Marathon.