Medel

Vad är units och hur använder man det inom betting?

Unitsystem används flitigt i bettingsammanhang. Nästan samtliga spelsidor som levererar speltips använder sig idag av units för att värdera sina speltips. Men units används inte bara i ”reksammanhang”, det är även en viktig pusselbit för att kunna bli en framgångsrik spelare inom betting och som ny inom betting, är det till din fördel att snabbt lära sig unitssystemet.

Unitsystem

Vad är en unit?

Units är ett mått på hur mycket man satsar på ett spel. Eftersom alla spelare inom betting har olika stora spelkassor motsvarar en unit olika från person till person. Unitssystemet kan alltså variera från spelare till spelare, därför är det viktigt att ha koll på andras unitsskala om du ska rygga någon annans spel. Unitssystemet kan utformas till olika nivåer men det populäraste är att använda en skala från 1 till 5 units, där 5 motsvarar ett maxbet som endast bör användas om man hittar ett extremt värde i ett spel.  

En unit kan motsvara t.ex. 1 % av din spelkassa och som seriös spelare bör du aldrig satsa mer än 5 % av din spelkassa på ett spel. Därför är skalan 1-5 units lätt att använda. Men man kan även använda sig utav en skala på 1-10 units där t.ex. 1 unit motsvara 0.5 % av din spelkassa och 10 units = 5 %. Hitta en unitsskala som passar dig bäst.

Ett exempel kan vara att du har en spelkassa på 5000 kr. Du har bestämt dig för att 1 unit ska vara 1 % av din spelkassa.

1 unit = 1 % av 5000 kr = 50 kr

Spelkassan avgör din unitstorlek

I takt med att din spelkassa växer, så växer även dina summor per unit eftersom dina units motsvarar procent av din totala spelkassa. Det gäller även om din spelkassa skulle minska så minskar även dina summor per unit. Låt oss säga att din spelkassa växt från 10 000 kr till 14 000 kr dvs. en uppgång med 40 %. Då ökar även din unitstorlek med 40 %. Om 1 unit tidigare motsvarade 100 kr så motsvarar den nu 140 kr.

Exempel på hur man använder units

Du har en spelkassa på 10 000 kr och har bestämt dig för att använda ett unitssystem med 1-10 units.

1 unit = 0.5 % av spelkassan = 50 kr
2 units = 1 % av spelkassan = 100 kr
3 units = 1.5 % av spelkassan = 150 kr
4 units = 2 % av spelkassan = 200 kr
5 units = 2.5 % av spelkassan = 250 kr
6 units = 3 % av spelkassan = 300 kr
7 units = 3.5 % av spelkassan = 350 kr
8 units = 4 % av spelkassan = 400 kr
9 units = 4.5 % av spelkassan = 450 kr
10 units = 5 % av spelkassan = 500 kr

Desto högre du värderar ett spel desto högre units spelar du på ditt spel. Hittar du t.ex. ett odds på 4.15 gånger pengarna som enligt dig bör ligga på runt 2.15 kan det vara läge att spela 5 units. Skulle du istället hitta ett odds på 2.20, som du värderar till 2.10 bör du spela med lägre units eftersom värdet i spelet inte är lika stort.

Units är till din fördel när det kommer till att kontrollera ditt spelande samt för att få en stabilare kurva i din spelkassa.

Varför ska man använda sig utav units?

Som tidigare nämnt är units ett bra sätt att använda sig utav om man själv rekar spel, för att kunna värdera hur starkt man tror på sitt spel. Istället för att skriva att man satsar 1000kr på ett spel, skriver man istället 4 units. Om 1 unit motsvarar 250kr. Detta för att 1000kr kan skilja sig väldigt mycket från spelare till spelare. För en person kan 1000kr vara en väldigt stor summa men för en storspelare kan 1000kr vara en mindre peng.

Units är till din fördel när det kommer till att kontrollera ditt spelande samt för att få en stabilare kurva i din spelkassa. Mer om detta finns att läsa om under rubriken ”bankroll management”.

Flatbet

Att spela med flatbet innebär att du spelar för samma summa på varje spel, oavsett hur mycket du tror på ditt spel. Detta är en vanlig strategi som kan vara väldigt lönsam metod om du vet att du ofta lyckas slå spelbolagen. Ett exempel på flatbet kan vara att du har en spelkassa på 10 000 kr och har en flatbet summa på 100 kr. Oavsett om din spelkassa skulle växa till 14 000 kr eller sjunka till 6000 kr fortsätter du använda ett flatbet på 100 kr. Du kan även sätta upp nivåer när dina insatser ska ökas eller minskas

Flatbet kan vara ett smart alternativ för dig om du har svårt att exakt värdera dina spel, vilket kan vara väldigt svårt. Du bör däremot veta att du är inne på rätt sida och att det finns värde i spelet. Flatbet kan även vara betydligt enklare att använda jämfört med ett unitssystem där du måste räkna ut procenten av din spelkassa inför varje spel.

Samtidigt bör du vara medveten om risken hur snabbt din spelkassa kan minska om du skulle förlora många spel på raken. Till skillnad från om du spelar med vanligt unitssystem som motsvarar en procentsats av din spelkassa varje gång du lägger ett spel.